1975-1974
1985-1975
1994-1985
2006-1995
2018-2007
..20-2019

1974 - İnşaat İşçisi ve Usta Olarak Geçilen Emek Dönemi

Nedimoğullarının bireysel olarak yetenek ve kabiliyetlerin ön planda olduğu şahısların gayretleri ile ilerleyen emek dönemidir. Bu dönemde bütçeler tutulup ortak harcamaların hep birlikte yapıldığı ve şahsi tasarrufların daha az olduğu dönemdir.

1975-1985 İnşaat Taşeronluğu (Alt Yüklenici-Alt İşveren) Dönemi

Nedimoğullarının işçi ve ustalık dönemi olan emek yoğun dönemden iş verme yani işverene geçişin olduğu dönemdir. Her ne kadar işveren olarak isimlendirilse de şahıslarında emeğe katıldığı bir dönemdir.

1985-1994 Şahıs Şirketi (Müteahhitlik) İşverenlik Dönemi

Nedim Şentürk tarafından kurulan müteahhitlik şahıs işletmesi ile Nedimoğluları İnşaatın kurumsal anlamda ilk adımı atılmıştır. Ana faaliyet konusu yapı (eser) yapma (üretim) ve satma işlerinin şirket nezdinde yürütüldüğü sermayesi olan bir kurumsal organizasyon oluşturulmuştur. Aile bireyleri arasında iş bölümü esnek olarak ayrılmıştır. Şirkette doğal yönetim tarzı benimsenmiştir. Alt aile bireyleri yönetime katılma konusunda sınırlandırılmıştır. Ekseriyetle emeğin aile bireyleri tarafından karşılandığı ve yapım için alt işverenlerle çalışıldığı dönemdir.

1995-2006 Geleneksel (Konvansiyonel) Yönetim Dönemi

23.12.1994 tarihinde Nedimoğulları Şirketini kurmuştur. Sermaye şirketinin kurulması ile şirket, Ticaret Bakanlığında bir hüviyet kazanmış ve ticaret sicil müdürlüğünde tescil işlemleri yapılmıştır.

Nedimoğulları; Yüksel Şentürk, Bayram Şentürk, Zeki Şentürk ve Nazif Şentürk’ün ortaklıkları ile amacı, konusu, sermeye yapısı, merkezi ve ana sözleşmede yazan diğer hususlarla beraber kurulmuştur. Kurumsal anlamda ikinci adım olarak sayılan bu durum İşletmenin kurumsallaşmasında yeni bir sayfa açmıştır.

Nedim Şentürk ve ikinci kuşak (Yüksel Şentürk, Bayram Şentürk, Zeki Şentürk ve Nazif Şentürk) ve üçüncü kuşağın (Mücahit Şentürk, Metin Şentürk, Musa Şentürk, İlhan Şentürk) yönetimde olduğu bir dönem olarak değerlendirilir.

İşletmenin büyümesi ile birlikte Nedimoğluları ailesi de büyümüş baba ve oğulların katkı sağladığı bu dönemde ikinci ve üçüncü kuşak işletmede çalışarak yerini almıştır. Üçüncü kuşağın aktif olarak başını çektiği Nedimoğulları şirketleri 2007-2018 dönemindeki geometrik büyümede rol oynamıştır.

2007-2018 Kurumsal Yönetim Dönemi

İşletme önceki dönemlere göre daha fazla büyüyen bir yapıya bürünmüştür. Büyümedeki temel faktör yeni kuşağın istihdama ve yönetime direk katılımıdır. Böylece geleneksel yönetim anlayışından çıkılmış şirketleşmeler hız kazanmıştır. Doğru finansal hamleler ve projelerle işletmeler sağlıklı büyümeye başlamıştır.

Bu dönem, kabuk değiştirme dönemidir. İşletmede birinci ve ikinci kuşağın yönetim kadrosunun yaş, vefat veya verimlilik gerekçesi ile geri çekilmesi ile Mücahit Şentürk’ün başını çektiği üçüncü kuşak yönetime dahil olmuş ve işletmeler sürdürülebilir büyümeye sahip olmuştur.

2019-20.. Kurumsal Yönetim Dönemi

46 Yıllık geçmişe sahip Nedimoğluları (Aile) işletmelerinin kurumsal altyapısının hazırlanması ve faaliyetine devam eden şirketlerin kurumsal mevcudiyeti ve kurumsal yönetim konusunda çalışmaların en yoğun olduğu dönemdir. Geleneksel yönetim anlayışından modern yönetim anlayışına doğru hızlanan bir süreçtir. Bu dönem üçüncü kuşağın tam etkin olduğu dönemdir. Hukuksal ve mali anlamda şirketler grup şirketler yönetim modeline geçilerek ve profesyonel kadrolar işin başına getirilmiştir. Yeni teşekkül eden şirketler ve yönetim kadrosu, Türk Ticaret Kanunları ve diğer mali mevzuatlar çerçevesinde yoluna devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar ve çalıştaylar neticesinde profesyonel yönetim ile geleneksel yönetimin avantajlarını barındıran yeni yönetim organizasyonu oluşturulmuştur. Ayrıca aile bireyleri ve ortak adına Aile Anayasası imzalanmış ve Aile Konseyi oluşturulmuştur.

1956 yılında Tekfen'in temelleri atıldı.
1957 yılında Tekfen İnşaat Ltd. Şirketi kuruldu.
1964 yılında
1967 yılında
1971 yılında
1975 yılında