ORTAKLAR POLİTİKASI

Nedimoğulları olarak, kurulduğumuz 49 yıldan bu yana değerlerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda, ortaklarımızın beklentisine duyarlı bir kurumsal kültür anlayışı benimsemekteyiz. 2020 yılında imzalanan Aile Anayasamız ve Ortaklar Sözleşmeleriyle birlikte daha da güçlenen ortaklığımız sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda ileriye taşıyarak, ortak akil çerçevesinde daha etkin bir gelişim yaratarak ülkemize katkı sağlayacağımıza inanmaktayız.

Sektörümüzün faaliyetlerini etkileyen ilişkili kişiler, kuruluşlar (kamu kurumları, çalışanlarımız, bankalarımız vakıflarımız, derneklerimiz tedarikçilerimiz, taşeronlarımız) bizim için ortak olarak değerlendiririz.

Nedimoğulları olarak, ortaklarımızla ile ilgili olarak aşağıdaki ilkelere göre hareket ederiz;

• Ortaklarımıza, hesap verilebilir ve şeffaf bir kurumsal düzen kurmayı amaç ediniriz.

• Karar alma süreçlerinde ortaklarımızın maddi ve manevi beklentilerini gözeterek hareket ederiz.

• Stratejik yatırımlarımızda olası riskleri ve doğacak karlılıkları beraber tartışarak neticelendiririz.

• Ortaklarımızı mağdur etmeden doğacak fırsatları değerlendirir ve bilgilendiririz.

• Ortaklarımızla iletişimiz daima açık olup, ihtilaflı veya sair konularda tüm dilek ve şikâyet konularında kurumsal masalarımız daima çalışıp gerekli adımları atarız.

• Ortaklarımızla şehir içi veya dışı periyodik olarak bir araya gelerek etkinlik, sunum, seminer ve sosyal aktiviteler düzenleriz

• Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yerel halka ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle ilgili bölgeye ve halkına değer katmaya odaklanırız,

Mücahit ŞENTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı